Firma Natalia Kolasińska Interior Design Studio oferuje dwa pakiety różniące się zarówno ceną, jak i zakresem prac.
Prace rozpoczynamy po otrzymaniu zadatku w wysokości 3 tyś. zł
Pozostałe płatności dokonywane są w transzach.
W przypadku pakietu nr 1 są to zadatek oraz dwie transze, w przypadku pakietu nr 2 są to zadatek oraz trzy transze.

JAK PRACUJEMY?

Inwestor wskazuje jeden z dwóch pakietów:
PAKIET NR 1 W CENIE 130ZŁ za 1mkw.
Obejmuje on:
PRACE WSTĘPNE ( zadatek w wys.3 tyś. zł )
Zapoznajemy się z potrzebami, oczekiwaniami, gustami estetycznymi Inwestora.
Na tym etapie istotną formę pomocy stanowi wypełniona przez Inwestora ankieta określająca Jego preferencje estetyczne oraz funkcjonalne.
Ustalamy budżet, który ma zostać przeznaczony na realizację inwestycji.
Jeśli jest taka możliwość – inżynier budowlany zatrudniony w naszej firmie – dokonuje inwentaryzacji oraz tworzy dokumentację zdjęciową.

W ten sposób powstaje PROJEKT KONCEPCYJNY (pierwsza transza), który obejmuje:
– funkcjonalne rozplanowanie przestrzeni – projekt funkcjonalny 2d; rozplanowanie wraz z wymiarowaniem układu mebli, zabudów stałych
– projekt ścian działowych lub ich przesunięć/wyburzeń – jeśli zachodzi taka potrzeba;
– rozplanowanie punktów elektrycznych, oświetleniowych, gniazd wtykowych wraz z ich zwymiarowaniem
– rozplanowanie instalacji wod.kan. – wskazówki dla hydraulika
– projekt podłóg
– projekt sufitów
– ewentualny projekt zabudowy g.k
– projekt malowania ścian
– ustalenie zakresu prac dla ekip remontowych
– projekt 2d – rzut z góry ze zwymiarowanymi lustrami stanowiącymi element stały zabudowy
– przekazanie dokumentacji z tego zakresu prac

Następny etap prac to PROJEKT KOMPLEKSOWY (druga transza):
– dobór okładzin ściennych
– dobór mebli
– dobór płyt, fornirów, drewna, stolarskich materiałów wykończeniowych
– dobór uchwytów meblowych
– projekt mebli kuchennych obejmujący dobór blatów, uchwytów, materiału, z jakiego mają zostać wykonane meble, kolorystyki, rysunek oddający podział szafek
– dobór kolorystyki oraz farb,
– dobór drzwi, klamek, listew przypodłogowych i ewentualnie przysufitowych
– dobór tkanin
– dobór dywanów
– dobór oświetlenia
– aranżację okien
– spotkanie ze stolarzem
– kłady łazienek oraz kuchni
– specyfikacja wskazująca nazwę produktu, sklep, w którym można go nabyć, ilość oraz cenę jednostkową
– przekazanie dokumentacji całościowej

PAKIET NR 2 W CENIE 200ZŁ za 1mkw. (trzecia transza)
Obejmuje on wszystkie pozycje z PAKIETU NR 1 oraz:
– projekty wszystkich mebli, obejmujące dobór frontów, korpusów, wybarwienia, materiałów, uchwytów. Przykładowy projekt mebli z zakresem informacji podany w załączniku;
– wizualizację 3d;
– kłady ścian, na których znajdują się stałe elementy zabudowy w tym lustra, obrazy i grafiki
Wizualizacje 3d oraz dokumentacja przekazywaną są zawsze drogą elektroniczną.

EKIPA REMONTOWA ORAZ INWESTOR MAJĄ PRAWO KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWIE REMONTU Z NASZĄ FIRMĄ RÓWNIEŻ PO ZAKOŃCZENIU UMOWY
( dotyczy to obu wersji Pakietów)
Wszystkie transze są płatne z góry. Po ich otrzymaniu przystępujemy do pracy nad danym etapem projektu.